1956

Opublikowano w Historia

Zmiany polityczno-społeczne z połowy lat pięćdziesiątych nie ominęły sportu. Tomaszowskie Zakłady Włókien Sztucznych (TZWS) rozwijały się pomyślnie i podjęły inicjatywę reaktywowania klubu sportowego z odrębnym statutem i osobowością prawną.
W dniu 26.02.1956 roku zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków UNII zmieniło władze klubu.

Zarząd stanowili:
Przewodniczący Henryk Kamiński (1950-1957) (X)
Wiceprzewodniczący Kazimierz Stępień
Wiceprzewodniczący Witold Kaczmarkowski
Sekretarz Henryk Zysiak
Skarbnik Władysław Gielzak
Gospodarz tech. Franciszek Zysiak.
Członkowie Stanisław Tomczyk, Henryk Ogłuszko, Mieczysław Marchewka, Jan Powoniak, Henryk Michta.