1984 - 1988

Opublikowano w Historia

W dniu 17.01.1984 r. - jednej z ważniejszych dat w historii Klubu PILICA i miasta Tomaszowa Maz. - w obecności Ministra Sportu Mariana Renke uroczyście oddano sztucznie mrożony pełnowymiarowy tor łyżwiarski. Starania o finansowanie tej inwestycji podjęto w 1977 roku, rozpoczęto też projektowanie, a od 1978 roku, po skompletowaniu maszyn i urządzeń ruszyła budowa zakończona z końcem 1983 roku.

Środki finansowe z "Totalizatora Sportowego" otrzymaliśmy przy poparciu mgr Lucjana Bryszewskiego. Społecznemu Komitetowi budowy przewodził Wicewojewoda Piotrkowski Władysław Wałach. Budową kierował jeden ze współtwórców idei tego obiektu Włodzimierz Chmielewski, wiceprezes klubu ds. inwestycji.
Cała działalność inwestycyjna i sportowa PILICY była wspierana przez Dyrektora Naczelnego 7.WCh WISTOM w latach 1976 - 1990 mgr Jana Bednarka, który wytworzył w ludziach WISTOMU i PILICY atmosferę współpracy w miejsce współzawodnictwa, potrafił ich też zmotywować i uhonorować za trud i wysiłek w pracy zarówno zawodowej jak i społecznej.
W 1984 roku czynnych zawodników było 473 osoby, w 7 sekcjach. Zrezygnowano z sekcj i strzeleckiej a przyjęto patronat nad sekcją brydżową.
W sekcji piłkarskiej było 121 zawodników, w boksie 30, łyżwy szybkie zaczynają dynamiczny rozwój podwajając liczbę trenujących do 135 osób, kręgle 24 osoby, piłka ręczna 71 osób, piłka siatkowa 62 osoby i brydż sportowy 30 osób.
Klub realizuje szeroką współpracę zagraniczną z okręgiem Arnstadt w NRD w piłce nożnej i kręglarstwie, z klubami szkolnymi w miastach Cluj i Dej w Rumunii w siatkówce kobiet i piłce ręcznej oraz z Czechosłowacją w łyżwiarstwie szybkim. Działalność wychowawcza klubu sportowego wzbogaca si ę o nowe formy kontaktów z młodzieżą szkolną i zawodnikami sekcji. PILICA współpracuje z dyrektorami i nauczycielami szkół takich jak: II LO - dyr. R. Grabowski, Technikum Samochodowe - dyr. F. Toporowski, Technikum Budowlane - dyr. A. Dydusiak, Technikum Chemiczne - dyr. Malinowski, SP Nr 11 - dyr. E. Kacperczyk, SP Nr 12 dyr. Bondzior oraz SP Nr 8,4,7 i 9, Technikum Mechaniczne - dyr. J. Dorociak.
Klub jest członkiem rzeczywistym Wojewódzkiej Federacji Sportu w Piotrkowie Tryb. i wiele zawdzięczał takim osobom jak Jan Michalak, czy Ryszard Pełka wieloletni dyrektor WKKFiS Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Dobrze układa się współpraca z Zarządami Szkolnego Związku Sportowego. Istnieje współpraca i rywalizacja z klubami RKS LECHIA i STRATEM. Klub PILICA liczy się w mieście i województwie dzięki swojej działalności sportowej, wychowawczej i inwestycyjnej oraz nowatorskim działaniom organizacyjnym.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 01.10.1984 r. wybrano 10-osobowy Zarząd w składzie: Włodzimierz Chmielewski, Mieczysław Fijarczyk, Jerzy Głogowski, Bohdan Kobacki, Tadeusz Pawlak, Jan Bawarski, Tadeusz Kurman, Jerzy Miszczycha, Bogdan Przyjemski i Andrzej Chibowski, Komisję Rewizyjną w składzie: Teresa Kościuch, Zdzisław Wojtkiewicz i Aleksandra Wysoczyńska i Sąd Koleżeński - Dariusz Siwek, Henryk Zysiak i Kazimierz Bińczyk. Zarząd obowiązki prezesa powierzył Mieczysławowi Fijarczykowi, wiceprezesa ds. inwestycyjnych Włodzimierzowi Chmielewskiemu, wiceprezesa ds. sportowych, Jerzemu Głogowskiemu, a ds. piłki nożnej Jerzemu Miszczysze.