1995 - 1997

Opublikowano w Historia

65-lecie klubu uczczono w dniu 14.12.1995 r. uroczystym spotkaniem w sali kręgielni. Wydano z tej okazji znaczek klubowy, spinkę ze znaczkiem i proporzec. Nagrodzono nimi najbardziej wyróżniających się członków, działaczy, sportowców, trenerów i instruktorów. Zarząd przyznał tytuły Honorowych Członków Klubu: Tomaszowi Kurmanowi, Tadeuszowi Pawlakowi i Mirosławowi Rudnemu.

Sztandar KS PILICA został udekorowany przez prezesa PZŁSz Kazimierza Kowalczyka „Złotą Odznaką PZŁSz". Gośćmi honorowymi tych uroczystości byli też_ Wojewoda Piotrkowski Władysław Witaszczyk, Prezydent Tomaszowa Maz., były trener klubu Zbigniew Knap, Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu UW w Piotrkowie Elżbieta Gniewaszewska, Dyrektor COS w Spale, przyjaciel PILICY Zbigniew Tomkowski, Zarządca ZZPC OPOCZNO, Wielki i Ostatni Sponsor z Przemysłu - Marek Muszyński, Komendant OSSS w Tomaszowie płk Maciej Kopycki, SPATOM KLUB, Kazimierz MACUDA i inni przyjaciele KS PILICA.
Uroczystość była skromna lecz przebiegała w serdecznej atmosferze i została wysoko oceniona przez gości.
Cykl imprez sportowych dedykowanych na 65-lecie był adekwatny do sytuacji finansowej klubu lecz zaznaczył tę datę w świadomości kibiców PILICY.

Powiększ
Od lewej: Zygmunt Dziedziński, Mieczysław Fijarczyk, Wanda Gąsiewska, Barbara Cieślińska, Marek Muszyński, Ryszard Pełka, Zbigniew Tomkowski.
Rok 1995.
Powiększ
Młodzi sportowcy K.S. PILICA
rok 1995